ILF Group

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

Ecuador

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Zgłaszanie nieprawidłowości

pic_compliance_header

Zgłaszanie nieprawidłowości

Kierownictwo spółek Grupy ILF jest świadome ogromnej odpowiedzialności za swoje działania wobec pracowników, klientów i całego społeczeństwa, dlatego też zawsze działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Ponadto ILF dba o to, by etyka biznesowa spełniała oczekiwania zarówno społeczeństwa, jak i organizacji zawodowych.

System Zarządzania Zgodnością Grupy ILF obejmuje zorganizowany system informowania o nieprawidłowościach, który umożliwia pracownikom ILF, partnerom biznesowym i innym podmiotom zewnętrznym zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości lub niewłaściwego postępowania.

Informacje o nieprawidłowościach można przekazywać na adres compliance@ilf.com.

Ponieważ ILF jest w pełni zobowiązana do ochrony prywatności wszelkich takich informacji oraz do zachowania anonimowości osób zgłaszających nieprawidłowości, ujawnione informacje o nieprawidłowościach, jak również tożsamość osób zgłaszających nieprawidłowości, będą traktowane jako ściśle poufne, w pełnej zgodności z Dyrektywą UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów.

Spółki Grupy ILF nie pozwolą na podjęcie jakichkolwiek działań przeciwko osobom, które zgłosiły naruszenie za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z systemu informowania o nieprawidłowościach. Należy zgłaszać wyłącznie informacje, które według Państwa najlepszej wiedzy są prawdziwe. Nie wolno wysuwać fałszywych oskarżeń przeciwko innym osobom i nie wolno zgłaszać celowo fałszywych informacji.

pic_compliance
PG1102_4-Code-of-conduct
Hello UptimeRobot