Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Vision, Values & Beliefs วิสัยทัศน์ ค่านิยม และความเชื่อ

pic_better_life_header_final

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั่วโลก

  • – ILF มีความปราถนาที่จะอุทิศตนเพื่อให้ทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

นี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราและสร้างความเชื่อมั่นในงานที่เราทำ

pic_core_values_practices

ค่านิยม

พวกเราปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและให้เกียรติไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศใดก็ตาม

ที่ ILF นี้เราให้คุณค่าของความซื่อสัตย์ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และนี่เป็นเหตุว่าทำไมเราจึงกระทำตามคำกล่าวที่เราได้ให้ไว้

พนักงานทุกคนของบริษัท ILF มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและต่อการกระทำของพวกเขาเอง เป็นที่ทราบและเข้าใจโดยทั่วไปว่าการรักษาพันธสัญญาตามกรอบของงานที่ได้รับรวมถึงรักษาคุณภาพของการให้บริการและการจัดตารางเวลานั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ก่อนที่เราจะสามารถทำการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความไว้วางใจทั้งภายใน ILF เองและกับบุคคลที่สามด้วย

ที่ ILF ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ความเป็นธรรมยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจของ ILF

ความเชื่อ

pic_diversity

แทนที่เราจะแสวงหาการเจริญเติบโตแต่เพียงลำพัง ILFตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในตลาดผ่านผลงานคุณภาพ เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิศวกรรมอย่างมั่นคงด้วยการ

  • วิธีการแก้ปัญหาแบบองค์รวม
  • ความชาญฉลาดและการสร้างสรรค์ระดับสูง
  • ความปราถนาที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • แรงจูงใจอันและการอุทิศตนอย่างแรงกล้า
  • ความขยันขันแข็งและความเด็ดเดี่ยว
  • โครงการพัฒนาพนักงานที่ต่อเนื่อง
  • ความรู้และความสามารถในด้านการจัดการ

เพื่อที่จะสามารถให้บริการที่ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้า พนักงานของบริษัท ILF ในสำนักงานต่างๆที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นนั้นร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งเดียว ระยะทาง เวลาที่แตกต่าง และวัฒนธรรมนั้นเป็นสะพานที่ทอดยาวไปสู่ความสำเร็จเบื้องหน้า

การแบ่งปันความสามารถ ประสบการณ์ เครื่องมือ และปริมาณงานที่รับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราลงมือทำเพื่อเป็นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ผู้คนที่ยอดเยี่ยมภายในองค์กรทำให้เราแตกต่าง พนักงานของเรามีแรงบันดาลใจและสนับสนุนที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นหนึ่ง ปัญหาเป็นเพียงความท้าทายของเรา และการมองหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นก็คือเป้าหมายนั่นเอง

ILFมุ่งมั่นนการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และเพื่อการนั้นบริษัทยังมุ่งให้พนักงานมองตนเองเป็นฑูตสันทวไมตรีของบริษัทอีกด้วย

ILF เป็นบริษัทเอกชนเต็มรูปแบบ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับธนาคาร ตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลที่สามอื่นใด

การกระทำต่างๆของบริษัท ILF ขึ้นอยู่กับการพิจารณวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเพียงเท่านั้น ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดแอบแฝง

ILF มีกรอบการทำงานตาม เป้าหมายแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Devlepment Goals (SDGs)) เพื่อให้เกิดอนาคต และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คุณอย่างยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนเพื่อให้สำเร็จงานตามเป้าประสงค์ผ่านการบูรณาการการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการอุทิศตนก่สังคม

pic_sustainability
thumbnail of PG1101_3 The ILF Group mission statement

The ILF-Group mission statement

Hello UptimeRobot